One Stop Shop
for small parts

Fameco har allt du behöver för industriell montering idag och i framtiden. Small parts, nya material och monteringsmetoder samt tjänster som förbättrar din montering. Och du kan köpa allt på ett kvitto.

Famecos skruvar, muttrar, packningar, brickor, nitar och clips.

Här finns allt du behöver för din montering – skruvar, muttrar, packningar, brickor, nitar och clips – men i framtiden kanske också lim och andra fästtekniker. Allt beror på behov och teknikutveckling.

Vi är vana vid att navigera i en komplex värld och kan hjälpa dig att välja rätt väg mot framtiden.

Skruvar, brickor, och andra small parts som du behöver i din montering idag. Allt finns här. Men vi kan också hjälpa dig med lösningar som gör din montering och hela produktionsflödet bättre. Komponentreducering, VMI-lösningar, nyckelfärdiga self-billinglösningar och konsulttjänster för att trimma din produktion.

Vi håller koll på utvecklingen i din bransch och är en trygg partner som gör det enklare att möta nya utmaningar och förväntningar.

Med hjälp av One Stop Shop for small parts blir inköp och materialförsörjning effektivare. Då kan du fokusera på det som skapar värden i din verksamhet.

Komponenter

Unika detaljer eller standardkomponenter? Vi ser till att du har allt som behövs i monteringen: skruvar, muttrar, låsmuttrar, packningar, O-ringar, brickor, låsbrickor, nitar, tätningar, klämmor och clips men också lim och annat förbrukningsmaterial.

Rätt kvalitet

En del small parts tillverkar vi själva. Resten köper vi in från vårt nätverk av leverantörer. Vi tar alltid helhetsansvaret för att resultatet blir rätt.

Trimma dina small parts

Jobba effektivare med small parts och montering. Låt våra resident engineers trimma dina komponentkostnader och din monteringsprestanda.

Self-billing

Skaffa dig full kontroll över kassaflödet i realtid och minimera dina lagerkostnader med hjälp av våra self-billinglösningar.

VMI (Vendor Managed Inventory)

Våra VMI-lösningar förenklar din lagerhantering. Vi tar hand om allt och ansvarar för att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Redo för framtiden

Oavsett hur framtidens montering ser ut är vi redo att förse dig med det du behöver.

Framtidens small parts.

Vi vet inte exakt hur framtidens small parts ser ut. Men vi är beredda på allt.


Allt på ett kvitto